فدراسیون یوگای آسیا

 

شیوه‌ی داوری مسابقات یوگآسانا مطابق با آیین نامه‌ی فدراسیون یوگای آسیا به شرح زیر می‌باشد:

 1. جایگاه داوران

داوران در هر مسابقه توسط دبیر کل فدراسیون یوگای آسیا معرفی می‌شوند و شامل چهار داور واجد شرایط بعلاوه یک امتیاز نگهدار و یک وقت نگهدار خواهند بود.

 1. معیارهای داوری

 1. داوری کیفیت اجرای یوگآسانا در مسابقات یوگآسانای آسیا بر مبنای معیارهای زیر خواهد بود:

  • نحوه‌ی عملکرد تا رسیدن به وضعیت نهایی.

  • وضعیت صحیح یوگآسانا.

  • مدت زمان حفظ حالت در وضعیت استقرار نهایی.

  • درجه انعظاف‌پذیری، تعادل و آرامش در مدت زمان حفظ حالت در وضعیت استقرار نهایی.

  • نحوه‌ی عملکرد تا برگشت از وضعیت نهایی.

  • هماهنگی حرکات بدن با موسیقی در رقابت‌های یوگای هنری، هنری دو نفره و ریتمیک.

 1. هنگامی که شرکت کنندگان در وضعیت نهایی مستقر هستند، داوران می‌توانند آزادانه بین آن‌ها حرکت کنند تا جنبه‌های مختلف وضعیت را از زوایای متفاوت مشاهده نمایند.

 1. شیوه‌ی نمره‌دهی

 1. تمامی داوران امتیازهایی مجزا به هر شرکت کننده (یا دو نفر) در رقابت‌های یوگآسانا، یوگای هنری، هنری دو نفره و ریتمیک خواهند داد.

  • در رقابت‌های یوگآسانا هر داور می‌تواند نمره‌ای از ‎۱۰‎ به هر آسانا اختصاص بدهد، بنابراین مجموع نمرات برای ‎۸‎ آسانا از ‎۸۰‎ محاسبه خواهد شد.

  • در رقابت‌های یوگای هنری، هنری دو نفره و ریتمیک، داوران می‌توانند برای هر شرکت‌کننده (یا دو نفر) نمره‌ای از ‎۳۰‎ بدهند که جزئیات نمرات به شرح زیر می‌باشد:

   مدت زمان (بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ ثانیه)

   ۵ نمره

   تعداد آساناها (۸ تا ۱۰ وضعیت)

   ۵ نمره

   انتخاب آساناها

   ۵ نمره

   عمل‌کرد

   ۱۰ نمره

   هماهنگی

   ۵ نمره

   مجموع

   ۳۰ نمره

 2. مجموع حداکثر و حداقل نمره‌ای که توسط داوران به هر شرکت کننده (یا دو نفر) داده شده است، حذف می‌شود و میانگین دو امتیاز باقی‌مانده جهت تصمیم‌گیری وضعیت نهایی محاسبه خواهد شد.

 1. مقام‌ها

شش مقام نخست در هر گروه سنی و هر رویداد در رقابت‌های یوگآسانا‏، یوگاهای هنری‏، هنری دو نفره و ریتمیک بر اساس شایستگی و امتیاز به دست آمده توسط هر شرکت کننده مشخص خواهد شد.

 1. قهرمانی برتر مجموع

 1. قهرمانی برتر مجموع بر اساس مجموع نمرات به دست آمده از مقام‌های کسب شده در رقابت‌های یوگآسانا‏، یوگاهای هنری‏، هنری دو نفره و ریتمیک که به طور جزئی در زیر آورده شده است محاسبه خواهد شد.

  مقام اول

  ۶ نمره

  مقام دوم

  ۵ نمره

  مقام سوم

  ۴ نمره

  مقام چهارم

  ۳ نمره

  مقام پنجم

  ۲ نمره

  مقام ششم

  ۱ نمره

 2. (الف) هر تیم ملی که در مجموع نمرات بیشترین امتیاز را کسب نماید‏ به عنوان مقام قهرمان برتر مجموع معرفی خواهد شد.

  (ب) هر تیم ملی که در مجموع نمرات دومین امتیاز را کسب نماید‏ به عنوان مقام نایب قهرمان برتر مجموع معرفی خواهد شد.

  (ج) هر تیم ملی که در مجموع نمرات سومین امتیاز را کسب نماید‏ به عنوان مقام سوم قهرمان برتر مجموع معرفی خواهد شد.

 1. جوایز

 1. مدال‌ / ‎‎‏ گواهی شایستگی

  افرادی که موفق به کسب مقام‌های اول‏، دوم و سوم شوند‏، به ترتیب مدال‌های طلا‏، نقره و برنز و گواهی شایستگی اهدا خواهد شد.

 2. گواهی شایستگی

  افرادی که موفق به کسب مقام‌های چهارم‏، پنجم و ششم شوند‏، گواهی شایستگی اهدا خواهد شد.

 3. کاپ قهرمانی برتر مجموع یوگا: کاپ قهرمانی به ترتیب به کشورهای زیر اهدا خواهد شد.

  تیم ملی که مقام قهرمان برتر مجموع را کسب کند.

  تیم ملی که مقام نایب قهرمان برتر مجموع را کسب کند.

  تیم ملی که مقام سوم قهرمان برتر مجموع را کسب کند.

 4. گواهی شرکت

  به کلیه‌ی شرکت‌کنندگانی که موفق به کسب ۳۵٪ نمرات در هر یک از رویدادهای قهرمانی شوند گواهی شرکت اهدا خواهد شد.


مراجع:

 1. ‎‎Aggarwal‎, ‎Ashok Kumar‎. "‎JUDGEMENT SYSTEM OF ASIAN YOGA SPORTS CHAMPIONSHIP‎" ‎Asian Yoga Federation (n.d.)‎: ‎n‎. ‎pag‎. ‎Web‎. ‎<http://www.asianyogafederation.com>‎.